Zastosowanie pianki poliuretanowej do dociepleń

Ocieplenie i izolacje ścian pianką PUR natrysk pianką poliuretanową.
IZOPRO Warszawa tel.604-260-209

Tworzenie pianki PUR - termoizolacja

Pianka PUR ( poliuretan )

Najlepszy materiał izolacyjny do ocieplenia.
Porównanie tworzywa, materiałów służących do izolacji termicznej budynków wskazuje bezapelacyjnie, że wygranym w tej komparacji jest poliuretanowa pianka stanowiąca najlepszą pod każdym względem barierę dla wody i powietrza, które są dobrymi przewodnikami ciepła. Wymiana cieplna ma miejsce także w układzie termodynamicznym jakim jest także każda budowla, dynamika cieplna jest opisywana w fizyce i fizyce materiałowej pod względem własciwości termodynamicznych substancji, materiałów i zwiazków chemicznych. Każdy z elementów budowli i otoczenia zgodnie z zasadą zachowania energii dąży do stworzenia równowagi termodynamicznej co znajduje efekt w dążeniu do wyrównania temperatur ( energii cieplnej materiałów składowych ).
Niekoniecznie to co oferuje nam natura jako właściwość środowiska, jest dobre dla zdrowia. Budynki muszą gwarantować ochronę stałocieplnych mieszkańców przed niskimi temperaturami i zapewniać komfort cieplny w zimie i jesieni lub ochłodzenie w letnie upały.

Tworzenie poliuretanowej piany, składniki, chemia.
Pianka poliuretanowa w zastosowaniach do termoizolacji powstaje w wyniku zmieszania dwóch składników w proporcjach 1 do 1 zwanych w skrócie mieszanką MID: poliolu ( alkoholu wielowodorotlenowego, polihydroksylowego ) i izocyjanu. Przykładowa reakcja chemiczna w spienianiu poliuretanów R-NCO + 2 R'-OH › R-NH-CO-OR' ( zachodzi z wydzielaniem ciepła, reakcja silnie egzotermiczna )


Właściwości fizyczne Własciwości mechaniczne Własciwości chemiczne Zagrożenia dla zdrowia

Urządzenia do natrysku pianki PUR

Nakładanie warstwy ocieplającej i izolującej z poliuretanu

IZOPRO Warszawa

ocieplenie fundamentów

Nowoczesna i szybka metoda natryskowego zabezpieczenia budynków
Docieplenia IZOPRO - tel.604-260-209

Docieplenie dachu

Potwierdzona atestami, sprawdzona technologia docieplania dachów pianką ?= 0,020-0,023 W/mK.

Docieplenie poddaszy

Adaptacja poddaszy, trwała ochrona termiki pomieszczeń pod dachem.

Termoizolacja ścian

Poprawa termoizolacyjności ścian do normy U<0,3 W/m2K.

Izolacja fundamentów

Szybkie i 100% zabezpieczenie izolacyjne fundamentów budynku.

Hydroizolacja

Ochrona przeciwwodna i przeciwwilgociowa fundamentów, scian, dachów.

Izolacja akustyczna

Zabezpieczenia przed hałasem, izolacja przeciwdźwiękowa.